1) MOTIVACE, OČEKÁVÁNÍ, SILNÉ STRÁNKY A VLIVY

Aby sis dokázal(a) správně vybrat vysokou školu je nutné zamyslet se nad tím,
co
chceš studiem získat, jaké máš předpoklady a co a jakým způsobem tě ovlivňuje.

Vyplnění sloupečků:
Motivace a očekávání,
Sebepoznání,
CO nebo KDO mě při výběru nejvíc ovlivňuje,

by ti mělo pomoci srovnat si to v hlavě.

Inspiruj se vyplněným padletem